Akvarell, blandtekning

Mitt bildskapande tenderar mot surrealism, symbolism och

abstrakt konst. Oftast får olika strukturer och tekniker i konstverken

en 2D-känsla.

Att jobba med bilden vars innehåll förändras under arbetets gång kan förhoppningsvis ge den ett större tolkningsmässigt och bildligt djup.

Syftet är, att våga göra drastiska förändringar och hitta nya in och

utvägar och kanske få med sig lite överraskningar … något oväntat.

 

Kombinationen med traditionell och digital framställning av konstverken kan ge ett spännande bildspråk, plötsligt kan effekterna

få mening och konstrasterna ökar.

 

Urbilder tror jag existerar och skapandet slåss ibland mellan dåtid, nutid och framtid. Men spontatitet och förnimmelser får lov att vara de 

styrande krafterna.

 

Att bli ett med bilderna är en underbar känsla, den känslan infinner

sig inte alltid, men när det händer ... grymt. Oftast känns motiven rätt

men ibland får de stå med "ansiktet" inåt.

 

Utbildningar och kurser:

Konsvetenskap, Lunds universitet, inriktning massbild och konstbild.

Olika kurser på Gerlesborgskolan och folkhögskolor.

Bild och formskola hos Carl Larsson Malmö.

Vedic Art i tre faser, har certifikat att undervisa i konstarten.

Samt olika kurser runt om i Sverige.

Min grundutbildning är inom reklam och dekorationsområdet samt

yrkes-lärarutbildning, grund, påbyggnad och förberedande forskarutbild inom didaktik och pedagaogik.

 

Utställningar: Deltagit i jurybedömda salonger och tretiotal

utställningar i Sverige och Danmark.