Akvarell, blandtekning

Mitt bildskapande tenderar mot surrealism, symbolism och

abstrakt konst. Oftast får olika strukturer och tekniker i konstverken

en 2D-känsla.

Att jobba med bilden vars innehåll förändras under arbetets gång ger ett större tolkningsmässigt och bildligt djup.

Syftet är att våga göra drastiska förändringar och hitta nya grepp och kanske överraskningar … något oväntat.

 

Kombinationen med traditionell och digital framställning av konstverken ger ett spännande bildspråk, plötsligt kan effekternafå mening och konstrasterna ökar.

 

Urbilder tror jag existerar och skapandet slåss ibland mellan dåtid, nutid och framtid. Spontatitet och förnimmelser får lov att vara de 

styrande krafterna.

 

Att bli ett med bilderna är en underbar känsla, den känslan infinner

sig inte alltid, men när det händer ... grymt. Oftast känns motiven rätt

men ibland får de stå med "ansiktet" inåt.

 

Utbildningar och kurser:

Konsvetenskap, Lunds universitet, inriktning massbild och konstbild.

Kurser på Gerlesborgskolan och folkhögskolor.

Bild och formskola hos Carl Larsson Malmö.

Vedic Art i tre faser och är certifierad att undervisa i konstarten.

Samt olika kurser runt om i Sverige.

Min grundutbildning är inom reklam och dekorationsområdet samt

yrkeslärarutbildning - Grund, påbyggnad och förberedande forskarutbildning inom didaktik och pedagaogik.

 

Utställningar: Deltagit i jurybedömda salonger och trettiotal

utställningar i Sverige och Danmark.