Framtida  utställningar 2020:


* Tetra Pak, osäker utställningsdatum p g a Corona


* Spritfabriken Ödåkra oktober v. 44-45


* Café Anita, Börringekloster Svedala nov. dec.

Tidigare 2020