Framtida  utställningar 2020:


* Tetra Pak, osäker utställningsdatum p g a Corona


* Café Anita, Börringekloster Svedala nov. dec.

Osäkert p g a Corona

Tidigare 2020